SPONSORER

Stavgards verksamhet bygger helt på

ideellt arbete, sponsorer och sökta medel från stiftelser mm.

 

Vill Du bli sponsor för vår lägerskoleverksamhet på Stavgard?

Kom gärna med ett eget förslag eller se vårat 3-åriga sponsorsavtal här:

 

 

Sponsorer med material och/eller arbete:

Stånga Brädgård

Närschakt AB

Nätverket för Byggnadsvård på Gotland

 

Treårigt sponsoravtal:

Rute Woodcraft

Buttle Kalk AB

Hummelbos Byggnadsvård

 

 

Övriga ekonomiska bidragsgivare:

 

 

2017

 

 

 

2016

Åhlénstiftelsen

 

 

2015

Stiftelsen Gotlandspressen

Åhlénstiftelsen

ICA Maxi i Visby

Bo Mattsson, Garda

 

2012

Föreningen Hem och Samhälle i Visby gav en stor summa till Föreningen Stavgard som gjorde att lägerskolan kunde leva vidare efter att Region Gotland dragit sig ur det mångåriga samarbetet.

 

© Föreningen Stavgard