Föreningen

BAKGRUND

Våren 1975 var en grupp elever från Högbyskolan i Hemse på lägerskola

i Burs på temat forntid.  De fann då en stor silverskatt på den plats där

vikingahövdingen Stavar enligt en lokal legend skulle ha gömt den.

För hittelönen åkte gruppen till historiska arkeologiska försökscentret Lejre

i Danmark, där man rekonstruerat samhällen från olika tidsåldrar.

Tanken väcktes att skapa en permanent järnålderslägerskola för

gotländska elever. Med det syftet bildades den ideella föreningen

Stavgard våren 1976 med medlemmar intresserade av praktisk

pedagogik, forntida teknik och arkeologi.

 

 

LÄGERSKOLAN

Sedan 80-talet har Föreningen bedrivit lägerskoleverksamhet både höst och vår. Varje klass har stannat 2 dagar med en övernattning. Senaste åren har också erbjudits 1-dagars utan övernattning.

 

Målsättningen för Föreningen Stavgards nu mångåriga verksamhet med lägerskolor har hela tiden varit att levandegöra den forntida människans villkor för överlevnad och utveckling.

Att genom deltagarnas egna insatser, "med händernas hjärna" i ett kollektivt arbete, sätta igång en tankeprocess som kan öka förståelsen för vårt eget samhälles varande.

Att blicka tillbaka för att förstå nutiden och därmed också kunna blicka framåt.

 

Fram till 2012 bedrevs verksamheten i gott samarbete med Barn- och Utbildningsförvaltningen i Region Gotland. Sedan detta samarbete upphörde är verksamheten helt beroende av bidrag från stiftelser och sponsorer.

 

ÖVRIG VERKSAMHET

Ständig (mestadels ideellt) skötsel pågår med att hålla hus och hela området i ordning.

Föreningens medlemmar bjuds in till arbetsdag vår och höst för att hjälpa till i detta aldrig sinande arbete.

 

I juli månad hålls gården öppen för visning och det bedrivs kursverksamhet arrangerat av föreningsmedlemmer eller externa aktörer.

Andra tider på året sker också olika evenemang arrangerade av föreningens medlemmar.

 

SEGELBÅTEN "HAGGAN"

2006 hölls båtbyggarkurs på Stavgard. Då byggdes, utan ström och moderna hjälpmedel, en 2-männing som döptes till "Haggan", till minne av Harrieth Löwenhjelm. "Haggan" ligger nu i Bästeträsk eller Ahrs fiskeläge.

Som medlem får du gärna ta en rodd- eller segeltur. Kontakta PG Werkelin tel: 070-222 35 23.

 

MEDLEM

Vill du stödja vårat arbete så får du gärna bli medlem, passiv eller aktiv. Som passiv medlem stödjer du helt enkelt vårat arbete med ditt medlemsskap. Som aktiv medlem hjälper du till med skötsel av gården, guidar på sommaren eller arrangerar något evenemang.

 

Vuxen 100 kr. (från 18 år)

Barn 10 kr.

Bankgiro: 5662-1048.

Swish: 123 676 55 15.  Kom ihåg att skriva ditt namn på insättningen.

 

Vid ditt första besök för sommar-säsongen får du ditt medlemskort.

Meddela oss din mailadress i kontaktrutan under fliken HEM - så får du ett Välkomstbrev!

Föreningen Stavgard är politiskt och religiöst obunden!

Stavgard ligger vid havsviken Bandelunda i Burs socken, på Gotlands östra kust.


500 meter väster om Stavgards lägerskoleområde ligger en bebyggelse

från Romersk järnålder och Folkvandringstid. Den största husgrunden

”Stavars hus” är en av de längsta ”kämpagravar” på ön.

Från denna boplats leder en gammal fägata, bitvis bortodlad, i östlig riktning

ner till Bandelundaviken.


Under Vikingatiden låg där en stor hamn. En intensiv verksamhet har varit

igång i denna väl dolda hamn, det vittnar de utgrävningar som gjordes redan

på 50-talet och i mitten av 1980-talet. Flera silverfynd, ett antal husgrunder,

mängder med båtnitar, en balansvåg med tillhörande viktsats och ett ”snäckhus”

   som fungerade som båthus för vikingaskepp är funna där.

     Större delen av området är fortfarande outforskat.

© Föreningen Stavgard