Lägerskolan

 

Information om bokning av lägerskolor

våren 2019 kommer inom kort.

 

 

Finansiering av lägerskoleverksamhet sker med hjälp av fondmedel och företagssponsring.

 

Vill du eller ditt företag bli sponsor?

Klicka här:

© Föreningen Stavgard