HEM

Kallelse till årsmöte för föreningen Stavgard                                                         2020-02-28


Välkommen på årsmöte!


Härmed kallas medlemmar i föreningen Stavgard till årsmöte.

Årsmötet genomförs söndagen den 14/3 kl 15:00. På grund av pandemin kommer årsmötet att genomföras digitalt. Detta innebär att du behöver anmäla ditt deltagande via mail till stavgard@gmail.com. Då kommer du att få ett mail med en länk till årsmötet.

För att delta via dator behöver du bara klicka på länken. Om du vill delta med hjälp av smartphone eller läsplatta behöver du ladda ner appen Teams. Om du behöver hjälp eller har frågor, kontakta Lisa Wanneby 070-2275590 så kommer hon att hjälpa till.

 

Varmt välkommen!

Styrelsen för Stavgard