Om Stavgard

Om Stavgard

Våren 1975 var en grupp elever från Högbyskolan i Hemse på lägerskola i Burs på temat forntid.  De fann då en stor silverskatt på den plats där vikingahövdingen Stavar enligt en lokal legend skulle ha gömt den. För hittelönen åkte gruppen till historiska arkeologiska försökscentret Lejre i Danmark, där man rekonstruerat samhällen från olika tidsåldrar. Tanken väcktes att skapa en permanent järnålderslägerskola för gotländska elever. Med det syftet bildades den ideella - politiskt och religiöst obundna - föreningen Stavgard våren 1976 med medlemmar intresserade av praktisk pedagogik, forntida teknik och arkeologi.


Stavgard ligger på Gotland i Burs socken, Bandelundaviken. Området är två hektar stort och består av en gårdsdel och ett änge. På gården finns för närvarande sju rekonstruerade hus, med ytterligare ett under konstruktion samt fler planerade. Husen spänner tidsmässigt från 400 till 1000-tal och består av ett långhus, flera bostads-/hantverkshus, en smedja och hus för beredning av mat. På gården finns också en arena på 10 * 25 meter för fighting, bågskytte och uppträdande.


Änget utgör större delen av området och har flera platser avsedda för eldning/matlagning. Här finns plats för upp till ett hundratal tält. I landskapet runt Stavgard finns flera fornminnen varav den viktigaste är ruinen av nordens näst största långhus, 67 meter. Enligt Bo Gräslund, professor vid Uppsala universitet,  kan detta vara den mytomspunna hjälten Beowulfs hem. Stavgard är också hem för den kända vikingen Stavar, ryktbar för sina enorma rikedomar. 1975 hittades vad som då var Gotlands största silverskatt på platsen.


Lägerskola

Sedan 80-talet har Föreningen bedrivit lägerskoleverksamhet både höst och vår. Varje klass har stannat 2 dagar med en övernattning. Senaste åren har lägerskolan förändrats och numera erbjuds 1-dagars utan övernattning.


Målsättningen för Föreningen Stavgards nu mångåriga verksamhet med lägerskolor har hela tiden varit att levandegöra den forntida människans villkor för överlevnad och utveckling.

Att genom deltagarnas egna insatser, "med händernas hjärna" i ett kollektivt arbete, sätta igång en tankeprocess som kan öka förståelsen för vårt eget samhälles varande. Att blicka tillbaka för att förstå nutiden och därmed också kunna blicka framåt.


Fram till 2012 bedrevs verksamheten i gott samarbete med Barn- och Utbildningsförvaltningen i Region Gotland. Sedan detta samarbete upphörde är verksamheten helt beroende av bidrag från stiftelser och sponsorer.

Övrig verksamhet

Ständig (mestadels ideellt) skötsel pågår med att hålla hus och hela området i ordning. Föreningens medlemmar bjuds in till arbetsdag vår och höst för att hjälpa till i detta aldrig sinande arbete.

 

I juli månad hålls gården öppen för visning och det bedrivs kursverksamhet arrangerat av föreningsmedlemmer eller externa aktörer. Andra tider på året sker också olika evenemang arrangerade av föreningens medlemmar.