Gården

Gården

Sovhus

Långhuset byggdes under åren 1989-91 och är en rekonstruktion från en husgrund funnen vid Vallhagars fornlämningsområde i Fröjel på västra Gotland.  Det fungerar som sovhus och matsal för grupper som är på lägerskola.

Bakhus

Huset används för brödbak och rökning av kött. Det är också rekonstruktion från husgrunder funna vid Vallhagar i Fröjel.

Kokhus

Detta lilla lerklinade hus är gårdens äldsta och byggdes redan i början av 80-talet. Det användes länge vid kardning och tovning men fungerar nu som en extra härd vid olika aktiviteter. Huset är en rekonstruktion av husgrunder funna vid Fjäle i Ala.

Bandelundahuset

Detta lerklinade hus byggdes 1996 - 1999är från senare delen av vikingatiden och är ett försök att återskapa ett av husen som  legat vid hamnen i Bandelundaviken ca 1 km från Stavgard. I dag fungerar det som sovplats och verkstad för trä.

Båthus och bod

År 2004 byggdes dessa två hus i bul-teknik. Tekniken har använts sedan vikingatid och fram i nutid.

Offerlund

I offerlunden finns våra fornnnordiska gudar och gudinnor. Här lämnar varje skolklass en bildsten på sista dagens ceremoni. Så många stenar har det blivit genom åren att några har fått plockats bort för att förvaras på annan plats. Den stora bildstenen har föreningens medlemmar gjort och den visar motiv från bildstenar runt om på ön.