Regler för volontärer

Regler för vistelse på Stavgard


Rökning är förbjuden på Stavgard.


Inga synliga moderna föremål skall förekomma under besökstid.


Dräktguiden skall följas, solglasögon är förbjudna, använd gärna linser istället för glasögon, undantaget är de som har funktionsvariation som kräver hjälpmedel.


Volontärer har att följa personalens anvisningar.


All förtäring av dryck eller mat skall ske i tidstypiska kärl.


Matlagning sker över öppen eld med kärl anpassade för detta.


Vatten skall användas sparsamt och med försiktighet, boende uppmuntras att medtaga dricksvatten och våtservetter.


Alla ansvarar för sina egna sopor, de skall medtagas från Stavgard då man lämnar platsen.


Mobiltelefoner och annan modern teknik skall hållas dold vid alla tillfällen på Stavgards område. Personalen äger rätt att ha mobiltelefon och modern teknik för att kunna ta betalt samt vara tillgängliga för kontakt.